Category Archives: Kerkberichten

Sebastian Eriyangalath nieuwe pastoor Nederweert wordt geinstalleerd op zondag 1 mei 2022 om 14.00 uur in de Sint Lambertuskerk te Nederweert

Sebastian Eriyangalath wordt de nieuwe pastoor van de parochiefederatie Beno. Dat zijn de parochies van Nederweert, Nederweert-Eind, Budschop en Ospel. Hij is nu nog kapelaan in zeven parochies Landgraaf. Pastoor Andre Koumans blijft onveranderd de pastoor van Ospel. De officiele installatie vindt plaats in de Sint Lambertuskerk te Nederweert op zondag 1 mei a.s. om […]

”Onzichtbaar” glas in lood in Parochiekerk Ospel

In 1958 maakte Theo Mols dit glas in lood dat voor de bezoeker van de kerk onzichtbaar is. Het glas in lood raam werd iitgevoerd op “atelier Brabant” Tilburg en bevindt zich in de ruimte waar de verwarmingsketel staat. Voorheen was dit de doopkapel. De vogel is een Benoe (de voorloper van de Fenix). Dit […]

Parochie Onze Lieve Vrouw Ospel

Peelklokje 13 -20 augustus Zaterdag 13 augustus, 19.00 avondviering, jrd Toon van Tulden, ghm Drika Caris-Kessels. Zondag 14 augustus, 20e zondag door het jaar, viering hoogfeest Maria ten hemelopneming, 10.00 hoogmis ter ere van Maria. Bèr en Bertha Verheijen-Nies, mnd Thea Kiggen-Swaans, ghm levende en overleden leden van de familie Swaans-Leenders en gezusters Leenders, ghm Harrie Kuijpers […]

Parochie Sint-Lambertus Nederweert

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80RABO.0135.5072.27 ten naam van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert. Website: www.kerknederweert.nl […]

Parochie H. Gerardus-Majella Nederweert-Eind

Pastoor Sebastian, tel. 631317 Contactadres: Lenie Mackus Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 leniemackus@gmail.com website: www.parochies-beno.nl IBAN nummer: NL96RABO 0135507715 Kerkdiensten 20 t/m 27 augustus ZATERDAG 20 augustus: 19.15 uur H. Mis ZATERDAG 27 augustus: 19.15 uur H. Mis LEZERS: zaterdag 20 augustus Doortje Linders, zaterdag 27 augustus Valerie Beerens. MISDIENAARS: zaterdag 20 augustus Jill […]

Sint Rochusparochie Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453 Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824 Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com Koster: Bert Verheggen, telef. 632684… Vieringen in de kerk 15 augustus Maria TenHemelopneming Na de mis is er koffie of thee in het zaaltje van de kerk. Tuinonderhoud kerk Zondag 21 […]

Kapel OLV van Lourdes op ’t Schoor

Voor inlichtingen en / of intenties: 0495625288 of 06 11 48 57 69 Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246 Zondag 21 Augustus 10.00 uur H. Mis ( jubileummis Sjef Litjens 50 jaar Priester ) – En voor bijzondere intenties Zondag 28 Augustus 10.00 uur Woord en Communiedienst – Voor bijzondere intenties Uitnodiging Pastoor Sjef Litjens […]