Category Archives: Kerkberichten

Parochie Onze Lieve Vrouw Ospel

Kerkdiensten van 18 september tot en met 25 september 2021 Zaterdag 18 september,  19.00 Avondviering. Gerrit Klaessens (verjaardag), ghm Sjef Hermans en An Hermans-de Wit, ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein en achterkleinzoon Martijn. Zondag 19 september, 25e zondag door het jaar, 10.00 Hoogmis. Viering van de eerste H. Communie.  Donderdag 23 september, H. Pius […]

Parochie Sint-Lambertus Nederweert

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80RABO.0135.5072.27 ten naam van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert. Website: www.kerknederweert.nl […]

Parochie H. Gerardus-Majella Nederweert-Eind

Kerkdiensten op 18 september tot en met 2 oktober 2021 ZATERDAG 18 september: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Pierre Wijen en overleden familieleden familie Wijen-Biemans, voor de overleden leden van de seniorenvereniging, voor een bijzondere intentie en uit dankbaarheid. LEZERS: zaterdag 18 september Maria van Nieuwenhoven. MISDIENAARS: zaterdag 18 september Niek en Janne Wijen […]

Sint Rochusparochie Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453 Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824 Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com Koster: Bert Verheggen, telef. 632684.. Zondag 19 september 2021 H. Mis om 11.00 uur. H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie. H. Mis tot bijzondere intentie. Lector: […]

Kapel OLV van Lourdes op ’t Schoor

Voor inlichtingen en / of intenties: 0495625288 of 06 11 48 57 69 Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246 Zondag 19 September Nu nog geen diensten in onze kapel ! Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel , i.v.m. de coronavoorschriften van het RIVM. Zondag 26 September Nu nog geen dienst […]