Category Archives: Kerkberichten Budschop

Sint Rochusparochie Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453 Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824 Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com Koster: Bert Verheggen, telef. 632684… Vieringen in de kerk 15 augustus Maria TenHemelopneming Na de mis is er koffie of thee in het zaaltje van de kerk. Tuinonderhoud kerk Zondag 21 […]