Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabo-bank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail:miagubbels12@gmail.com
Koster: Bert Verheggen, telef. 632684.

Zondag 29 november 2020, aanvang 11.00 uur, feest H. Ceacilia
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 6 december 2020, aanvang 11.00 uur.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Richtlijnen Corona
De richtlijnen volgens RIVM en Ministerie zullen in de kerk van toepassing zijn.

Tuinmedewerkers gevraagd
Wie is er bereid om iedere laatste zaterdag van de maand mee te helpen om de tuin rondom de kerk mooi te houden. Samen schoffelen, onkruid wieden en een beetje snoeien. Er staat geen vergoeding tegenover maar wel een kopje koffie of thee met een stuk vlaai.

Aanmelding kan via Piet Wullems, telf. 0495-625126.

Kerstbomen
Wie heeft er nog kerstbomen voor de kerk? U kunt contact opnemen met Bert Verheggen,
koster, tel 0495 632684


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

28 november t/m 12 december

ZATERDAG 28 november: 19.15 uur H. Mis

LEZERS: zaterdag 28 november Marjo Timmermans, zaterdag 5 december Doortje Linders.
MISDIENAARS: zaterdag 28 november Janne Wijen en Jill Vaes.

ZATERDAG 5 december: 19.15 uur H. Mis

ZATERDAG 12 december: 1915 uur H. Mis

LEZERS: zaterdag 5 december Doortje Linders, zaterdag 12 december Fred Neyens.
MISDIENAARS: zaterdag 12 december Lois Beerens en Nick Wijen.

OVERLEDEN: Op dinsdag 24 november is Alda Timmermans-Langers, 84 jaar, overleden.
Dat zij mag rusten in vrede.

“Er gebeuren prachtige dingen als je maar energie geeft aan je dromen dan aan je angsten.”


PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

Kerkdiensten van 26 nov. tot en met 12 dec. 2020.

DONDERDAG 26 november
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 november
H. Oda, maagd
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 28 november
H. Maria
18.00 uur H. Mis – echtgenoten Bruijnaers-Gielen vanwege verjaardag.

ZONDAG 29 november
Eerste zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. –

MAANDAG 30 november
H. Andreas, apostel
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 1 december
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 2 december
Geen H. Mis

DONDERDAG 3 december
H. Franciscus Xaverius, priester
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 4 december
H. Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 5 december
H. Maria
18.00 uur H. Mis – maanddienst Lisa Truijen, maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen,
Petrus Hoeben en Margaretha Coolen en kinderen.

ZONDAG 6 december
Tweede zondag van de Advent
9.30 uur H. Mis. – jaardienst Peter Jozef Bruekers, Dora Schouten-Doensen vanwege
verjaardag, Toos Bruekers-Verstappen vanwege verjaardag.

MAANDAG 7 december
H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 8 december
Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 9 december
H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Geen H. Mis

DONDERDAG 10 december
H.M. Maria van Loreto
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 11 december
H. Damasus I, paus
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 12 december
H. M. Maria van Guadelupe
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Scheijven-Verdonschot en kinderen, jaardienst Wiel
Verdonschot.

Overleden
Op 23 november was de uitvaart van Toos de Kok-Gielen, zij overleed in de leeftijd van 91
jaar en woonde de laatste tijd Rietstraat 2b.01.

Moge zij rusten in vrede.


Ospel

KERKDIENSTEN 28 november – 5 december 

Zaterdag 28 november, vooravond 1 e zondag van de Advent,
19.00 voor een goede voorbereiding op Kerstmis.

Zondag 29 november, 1 e zondag van de Advent,
10.00 ghm ouders Hein Kusters en Johanna Janssen,
ghm Jan Rietjens en Fien Rietjens-Stultiens,

Donderdag 3 december, H. Franciscus Xaverius, priester,
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 4 december, 1 e vrijdag van de maand.
De ziekencommunie wordt deze maand op woensdag 23 december tussen 10.00 en 12.00
uitgereikt.

Zaterdag 5 december, vooravond H. Nicolaas, bisschop,
19.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen.

MISDIENAARS :
Za. 28 nov. 19.00 Tom Dirks;
Zo. 29 nov. 10.00 : Rick van Hulsen;
Za. 5 dec. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

OVERLEDEN :
Op 15 november jl. overleed Truus Koppen-Verheijden, 80 jaar, Lemmenhoek 3. Moge zij
rusten in vrede.

ADVENT :
Met de eerste zondag van de Advent beginnen we aan het nieuwe kerkelijke jaar. Ondanks alles wat minder goed is in ons leven, blijven we vertrouwen op Gods barmhartigheid. God is geen boeman, geen vernietigende kracht. Hij voltooit wat Hij begonnen is en waaraan wij onze medewerking hebben gegeven. Hij lijmt de scherven die wij hebben gemaakt.
Er leven tegenwoordig heel wat mensen in angst : angst voor morgen en voor de verre toekomst, angst voor natuurrampen of angst voor een atoomoorlog, angst die verlammend werkt. En midden daartussen staat Christus en Hij zegt : “Ik breng bevrijding en bemoediging : min wordt plus, ongeluk wordt geluk, verlies wordt winst”. Brokstukken worden tot een zinvol geheel samengebracht. Van scherven maakt Hij een kunstwerk.
Verlossende bevrijding betekent : redding, een thuis, zekerheid, geen angst meer, het ervan overtuigd zijn dat niets zomaar gebeurt, dat alles zinvol leeft, ook al begrijpen we op dit moment niet alles en doorzien we vaak onze problemen niet en krijgen we nu nog geen afdoend antwoord op al onze vragen. Op weg naar Kerstmis kunnen we om Gods hulp vragen.

DE MENS WIKT maar God beschikt :

Wikken betekent : overdenken, overwegen. Denk maar aan de uitdrukking : na veel wikken en wegen besloot hij ….. Dus : een mens kan wel eens iets willen en zich iets voornemen, maar het kan best zijn dat Gods wil anders is en uiteindelijk beslist Hij. Dit spreekwoord staat niet letterlijk in de Bijbel, maar is er wel aan ontleend. (Het hart der mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn gang – Spreuken 16:9).

Pastoor Koumans OMI.


Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 29 November ( Eerste zondag van de Advent )
Nu nog geen diensten in onze kapel !
Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel , i.v.m. de
aangescherpte coronavoorschriften van het RIVM.

Zondag 6 December ( Tweede zondag van de Advent )
Nu nog geen diensten in onze kapel !
Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel , i.v.m. de
aangescherpte coronavoorschriften van het RIVM.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
– Moeder Maria, geef ons alle de kracht om hier doorheen te komen, stop corona
alsjeblief.
– Maria, help ons dat we gezond blijven, en mijn pijn overgaat. Dank U!
– Moeder Maria, help mij van die ellende af!!!!

Iets om over na te denken:

Als duidelijk wordt dat je jouw doel niet bereikt, verander dan
niet je doel; verander je aanpak.