Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabo-bank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail:miagubbels12@gmail.com
Koster: Bert Verheggen, telef. 632684.

Iedere zondag is er weeg een H.Mis in Budschop. We moeten ons houden aan de richtlijnen voor kerken van het Bisdom. Dit betekent dat de mensen bij binnenkomst hun handen moeten ontsmetten. Hiervoor zijn
spullen aanwezig. De afstand van 1,5 meter moet zowel bij het lopen als bij het zitten gegarandeerd worden. Voorlopig maximaal 30 personen kunnen de H. Mis bijwonen. De grote kerkruimte wordt gebruikt tijdens de H. Mis, zodat ook bij het in- en uitgaan van de kerk deze afstand in acht genomen kan worden. Er mag tot nader order niet gezongen worden.

Zondag 5 juli 2020, aanvang 11 uur
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 12 juli 2020, aanvang 11 uur
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van
het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar te houden, zowel lopend als zittend. Het is wel van groot belang dat wij de
basisregels in acht blijven nemen. We zijn natuurlijk blij dat we stap voor stap weer meer
ruimte krijgen om ons geloof samen in de kerk te vieren. Laten we dus samen die
verantwoordelijkheid nemen!

De intenties voor de H. Missen die uitgevallen zijn ivm Corona kunnen alsnog
opgegeven worden. E-mail:miagubbels12@gmail.com of telf. 06 50601803


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 4 juli tot en met 18 juli

 

ZATERDAG 4 juli: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Antoon van Nieuwenhoven en
overleden familie.

LEZERS: zaterdag 4 juli Valerie Beerens.

ZATERDAG 11 juli:19.15 uur H. Mis, ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 18 juli: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Frans Beerens.

LEZERS: zaterdag 11 juli Jolanda Wijen, zaterdag 18 juli Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 11 juli Ayla Beerens, zaterdag 18 juli Lobke Houtappels en Jill
Vaes.

“Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in de kleine gebaren van menselijke
vriendelijkheid.”


Nederweert

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

Kerkdiensten van 1 juli tot en met 18 juli 2020

DONDERDAG 2 juli
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 3 juli
H. Tomas, apostel
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 4 juli
H.Maria
18.00 uur H. Mis – 5e zeswekendienst Lisa Truijen, maanddienst Gerrit en Mia Haenen-
Teeuwen

ZONDAG 5 juli
14e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. –

MAANDAG 6 juli
H. Maria Goretti, maagd en martelares
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 7 juli
H. Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
9.00 uur – H. Mis -Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 8 juli
HH. Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen
Geen H. Mis

DONDERDAG 9 juli
HH .Martelaren van Gorcum
9.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 10 juli
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Lisa Truijen, jaardienst Lei Geurts, jaardienst Wiel
Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, jaardienst Tjeu Janssen tevens voor verjaardag,
jaardienst Theo Claessens tevens voor verjaardag, .

ZONDAG 12 juli
15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. Lisette Gubbels-Jacobs vanwege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx.

MAANDAG 13 juli
H. Henricus

Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 14 juli
H. Camillus de Lellis,priester
9.00 uur – H. Mis -Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis

DONDERDAG 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
9.00 uur – H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 juli
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 18 juli
H.Maria
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Berben-Bukkems tevens voor verjaardag en voor zoon
Wiel, Wiel en Mientje Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag vader, Drees Horijon en Lies
Horijon-Geelen.

Kerk en het coronavirus
Vanaf 1 juni zijn de publieke vieringen weer hervat. Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 personen. Daarbij moeten wel alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden met als basisregel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zowel lopend als zittend. We zijn natuurlijk blij dat we stap voor stap weer meer ruimte krijgen om ons geloof samen in de kerk te vieren. Daarbij is het wel van groot belang  dat wij de basisregels in acht blijven nemen en de aanwijzingen die in de kerk worden aangegeven om te voorkomen dat versoepelingen worden teruggedraaid of in het ergste geval de vieringen weer verboden worden. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen!

Drie maanden hebben we geen vieringen kunnen houden, maar daardoor ook drie maanden de inkomsten van collectes en misintenties gemist. Daarom zou ik een dringende oproep willen doen en u vragen om zekere de komende tijd bij de collectes ruimhartig te zijn, zodat we het financiële gemis weer wat kunnen inhalen. U kunt hieraan ook een bijdrage leveren door een gift over te maken op de bankrekening van uw parochie. In de kop bij elke parochie kunt u deze bankrekening terugvinden. Wij zijn heel dankbaar voor de gulle gaven.

Pastoor Schuffelers

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de week in de Lambertuskerk ook weer hervat,
echter niet ’s avonds maar ’s morgens om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de grote kerk
gevierd en dus niet meer in de Mariakapel.

Mariakapel
In de Lambertuskerk blijft verder zoals gebruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor het opsteken van kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariakapel moet wel het volgende in acht worden genomen: Niet meer dan 3 personen tegelijk Minimale afstand van 1,5 meter houden


Ospel

KERKDIENSTEN 4 juli – 11 juli

Zaterdag 4 juli, 14.00 huwelijk bruidspaar Bart Coolen en Elise Pennings. 19.00 jrd Piet
Cuijpers-Rutjens.

Zondag 5 juli, 14 e zondag door het jaar, 10.00 voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Donderdag 9 juli, HH. Martelaren van Gorcum, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 11 juli, H. Benedictus, abt, patroon van Europa, 19.00 voor eigen intenties.

MISDIENAARS : Za. 4 juli 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen; Zo. 5 juli 10.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen; Za. 11 juli 19.00 : Rick van Hulsen.

Pastoor Koumans OMI.


Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 5 juli
Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel !

Zondag 12 juli
Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel !

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.

– Moeder Maria, dat het goed mag gaan met mijn broer, voor een goede thuiskomst
– Maria, help mij door deze moeilijke tijd heen, dank U.
– Lieve Maria, ik hoop dat U ervoor kunt zorgen dat papa snel beter word. Ik geloof in
U, vertrouw op U, en hou van U.

– Iets om over na te denken:

Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dan men karakter heeft. Normaal is er iedere zondagmorgen een H. Mis of Woord en Communiedienst in de kapel opgeluisterd door het eigen koor van Schoor
o.l.v. Hans Sieben.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.