Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Kerkdiensten 17 november t/m 1 december 2019

Zondag 17 november 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 24 november 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis voor de leden en overleden leden van het St. Rochuskoor en voor de vrijwilligers van de St. Rochusparochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 1 december 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis voor ouders Rulkens-Julicher, zoon Jan Rulkens, leneke, schoonzoon Jos Gubbels
en overleden familieleden.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 16 t/m 30 november

ZATERDAG 16 november: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor ouders Verheijen-Bollen,
jaardienst voor Harrie Bosch en Netta Bosch-Zegveld, voor Pierre Verdonschot voor zijn
verjaardag, jaardienst voor ouders Schroijen-Voorter en schoonzoon Jos.

ZATERDAG 23 november: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik.

MISDIENAARS zaterdag 23 november Lobke Houtappels.

LEZERS: zaterdag 23 november Lies Loijen, zaterdag 30 november Francien Verheijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aanstaande zaterdag 9 november hartelijk welkom
om 19.15 uur in de sacristie.

“Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je af kan nemen.”

MAANDAG 25 november: 19.30 uur Woorddienst t.g.v. de viering van St. Catharina van
vrouwenvereniging Zij-Actief verzorgd door de eigen leden.

ZATERDAG 30 november: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Truus van de Voort-Janssen.

MISDIENAARS zaterdag 23 november Lobke Houtappels, zaterdag 30 november Lois
Beerens en Niek Wijen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aanstaande zaterdag 23 november hartelijk welkom
om 19.15 uur in de sacristie.
“Op geloof kun je altijd terugvallen. Bidden kan niemand je afnemen.”


Nederweert

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten van 14 november t/m 30 november 2019

DONDERDAG 14 november
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 15 november
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel Voor oude stichtingen

ZATERDAG 16 november
H. Maria
Vooravond van de 33e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector mevr.H.Dielissen) – jaardienst ouders
Berben-Bukkems tevens vanwege verjaardag en voor zoon Wiel, Toos Gielen-Loijen vanwege
verjaardag, Theo Claessens.

ZONDAG 17 november
Drieëndertigste zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector mevr. L.Roost) – Zeswekendienst Jan Poell
H.Doopsel Stijn Knapen, Hoebenstraat 9

MAANDAG 18 november
Kerkwijding Basilieken van de heilige apostelen Petrus en Paulus
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 19 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 20 november
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 21 november
Opdracht van de H. Maagd Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 22 november
H. Cecilia maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 23 november
H. Clemens I paus en martelaar
Vooravond van Christus, Koning van het heeal
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector koorleden) –Echtgenoten Bruijnaers-
Gielen, Familie Verheijen, zoon Theo en schoonzoon Harrie.

ZONDAG 24 november
Christus, Koning van het heelal
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector dhr.W.Engelen) – jaardienst Marie Koppen

MAANDAG 25 november
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 26 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 27 november
H. Oda, maagd
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 28 november
Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 29 november
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 30 november
H. Andreas, apostel
Vooravond van de 1ste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector, mevr.H.Dielissen) – Zeswekendienst
Leen Geurts-van Riet, jaardienst Bertha Hoeben-Zentjens

Officiële opening kerktoren
Op zaterdag 30 november is om 14.00 uur de feestelijke opening van de kerktoren. Met
toespraken van burgemeester Birgit op de Laak, gedeputeerde Hubert Mackus, de voorzitter
van het Fondscomité oud-burgemeester Fons Jacobs en pastoor Schuffelers zal het gebeuren
van de restauratie langs verschillende kanten belicht worden. Gerard Kessels zal op zijn geheel
eigen wijze een bijdrage leveren.

Het geheel wordt afgewisseld met muziek door Zus& Zo.
Rond 15.15 uur zullen wij ons naar buiten begeven, waar door burgemeester Birgit op de Laak
een gedenksteen wordt onthuld, welke door de pastoor ingezegend zal worden, en zullen de
klokken worden geluid. Daarna is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken.
Er zal daarbij in de kerk een diashow worden getoond van de werkzaamheden en is er ook
gelegenheid de toren te beklimmen.


Ospel

KERKDIENSTEN 16 – 23 november

Zaterdag 16 november,
19.00 (Samenzang)
jrd Jo Roost (verjaardag),
ghm Bèr Gielen en Nel Gielen-Hendriks,
ghm Teng Bruekers,
tot bijzondere intentie en voor een goede gezondheid.

Zondag 17 november, 33 e zondag door het jaar, dag van de armen,
10.00 (Samenzang)
Catharina Sophia Schreurs en Henricus Hubertus Vaes,
ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks,
ghm Theu en To Lamerichs-Berben, schoonzoon Henny en zoon Huub.

Donderdag 21 november,
19.00 voor de zieken.
Vrijdag 22 november, H. Cecilia, maagd en martelares,
18.30 St. Ceciliaviering parochiemedewerkers.

Zaterdag 23 november, vooravond Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal,
19.00 (Samenzang)
ghm Wiek Huijerjans, Til Huijerjans-Verheijen en schoonzoon Albert,
ghm Andries Veugen en Drika Veugen-Wijen,
ghm Jac Jacobs en Toon en Dien Jacobs-van den Moosdijk,
tot bijzondere intentie en voor een goede gezondheid.

ACOLIETEN :
za. 16 nov. 19.00 : Mathijs van Lierop;
zo. 17 nov. 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
do. 21 nov. 19.00 : Rick van Hulsen;
za. 23 nov. 19.00 : Tom Dirks.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN :

Met velen vierde u Allerheiligen/Allerzielen mee, ook tijdens het lof en de zegening van de
graven op de Algemene Begraafplaats en het parochiekerkhof, daarmee uitdrukking gevend aan uw verbondenheid met uw overleden familieleden. Hun graven werden weer onderhouden en gesierd met bloemen, waardoor het kerkhof een bloementuin werd. Ik zeg dank aan zangvereniging St. Caecilia, het kerkelijk zangkoor en ook de parochievrijwilligers voor het periodieke onderhoud, waardoor het kerkhof van Ospel er altijd fraai bij ligt.
Familieleden kunnen de herinneringskruisjes van hun overledenen in de sacristie afhalen (na kerkdiensten).

GEZINSBIJDRAGE :

Wellicht/misschien heeft u na mijn vorige oproep namens de parochiecommissie overwogen om deel te gaan nemen aan de gezinsbijdrage voor de parochie ? Omdat u het zin- en waardevol vindt dat de parochie haar diensten voor u kan blijven verlenen. Of omdat u behoud van onze parochiekerk van belang vindt in het dorpsbeeld.
U kunt een bijdrage voor 2019 overmaken naar : NL 94 RABO 0140 3018 79 t.n.v. parochie
Ospel, gezinsbijdrage. Namens de parochiecommissie spreek ik mijn dank uit.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 10 november
10.00 uur Woord en Communiedienst
– voor Frans Theunissen ( als jaardienst )
– en als bijzondere intentie uit dankbaarheid van en voor een 90 jarige

Zondag 17 november
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties
opgeluisterd door het koor Cappella St. Teunis

Zondag 24 november
10.00 uur H. Mis
– tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.

– Lieve Moeder Maria dank U voor het slagen van de nierdonatie en voor mijn
kinderen, alle goeds.

-Lieve Moeder Maria, Ik bid voor genezing van mijn dierbaren, sta hen a.u.b. altijd bij.
Ik dank U.

– Moeder Maria, een kaars voor mijn overleden echtgenote en een kaars voor de
goede afloop van een zware operatie. Dank U wel.

– Iets om over na te denken:

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis of Woord en Communiedienst in de
kapel opgeluisterd door het eigen koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.