Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Kerkdiensten 19 t/m 26 mei

Zondag 19 mei 2019 H. Mis om 11.15 uur (i.v.m de communiemis)

De kinderen van groep 3 en 4 van Basisschool Budschop doen hun eerste Heilige
communie. Voor ouders en familie en leerkrachten zijn gereserveerde plaatsen.
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis wegens verjaardag voor Sjeng Smolenaers en To Smolenaers-Timmermans

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems/Mia Gubbels

Zondag 26 mei 2019 H. Mis om 11.00 uur

Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.

Lector: Leny Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 18 t/m 25 mei

ZATERDAG 18 mei: 19.15 uur H. Mis, koor De Sleutels, voorbereiding voor kinderen 1 e H.
Communie, thema H. Mis “Kom en voel je thuis”.

ZATERDAG 25 mei: 19.15 uur H. Mis, jaardienst Bert en An Fonteijn-van Heugten,
jaardienst ouders Beerens-Linders, voor Jan Beerens voor zijn verjaardag, voor Bér Linders
voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 18 mei voorbereiding 1 e communie, zaterdag 25 mei Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 18 mei Lobke Houtappels en Janne Wijen, zaterdag 25 mei Ayla
Beerens en Lois Beerens.

“Niemand wordt groot door anderen te kleineren.”


Nederweert

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten van 16 mei t/m 1 juni 2019

DONDERDAG 16 mei
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 mei
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 18 mei
H.Johannes 1 Paus en martelaar
Vooravond van de vijfde zondag van Pasen
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden ) – jaardienst Mia Doensen-
Huijsmans en overleden familieleden, jaardienst Peter Schwillens, t.e.v. De H.Drievuldigheid

ZONDAG 19 mei
Vijfde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis waarin de leerlingen van de basisscholen de 1ste H. Communie ontvangen.

MAANDAG 20 mei
H. Bernardinus van Siena, priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 21 mei
HH.Christophorus Magallaen, priester en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 22 mei
H.Rita van Cascia, kloosterlinge
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 23 mei
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 mei
14.00 uur Bezoek van bisschop Harrie Smeets aan de parochies
18.30 uur geen Rozenkransgebed
19.00 uur geen H. Mis

ZATERDAG 25 mei
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Vooravond van de zesde zondag van Pasen

18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantantes, lector koorleden ) – jaardienst echtgenoten
Nouwen-Maas, jaardienst Neske Horijon-Reemers, tevens voor Frits Horijon en zonen Thijs
en Harrie, jaardienst Pierre Stienen, tevens voor verjaardag, overleden familie Veugelers- de
Wit.

ZONDAG 26 mei
Zesde zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis. (zang herenkoor, lector mevr.L.Roost) –zeswekendienst Mia Claassen-Nijs,
jaardienst Mathias Stals en Catharina Stals-van Loon, overleden echtgenoten van Hulsen-
Konings.

MAANDAG 27 mei
H.Augustinus van Canterbury,bisschop
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 28 mei
18.30 uur geen Rozenkransgebed
19.00 uur geen H. Mis

WOENSDAG 29 mei
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 30 mei
Hemelvaart van De Heer
9.30 uur H.Mis (samenzang lector dhr.W.Engelen) –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 31 mei
Maria Bezoek
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 juni
H. Justinus, martelaar
18.00 uur Geen H.Mis i.v.m. jubileum Pastoor

Jubileum pastoor
Op dinsdag 28 mei is het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. Wiertz tot priester werd gewijd. Ik
wil dit graag samen met mijn familie, vrienden en de parochianen van de vier parochies van
onze federatie vieren. Om zoveel mogelijk mensen daartoe de gelegenheid te bieden zal het
feest gevierd worden op zondagmiddag 2 juni. Om 14.00 uur is de feestelijke Eucharistieviering in de Lambertuskerk en aansluitend is de receptie in zaal centraal. Om deze reden komen de heilige Missen op zaterdagavond 1 juni in de Lambertuskerk en in Eind en de heilige Missen op zondagmorgen 2 juni in de Lambertuskerk en in Budschop te vervallen.

Bezoek bisschop
In het weekeinde van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei zal de bisschop het dekenaat
Weert bezoeken. Op vrijdag 24 mei bezoekt hij vanaf 14.00 uur de parochies van
Nederweert. De parochie St. Lambertus en de parochie St. Rochus zullen daarbij
samengevoegd worden. Om 14.00 uur zal de bisschop naar de kerk van Budschop gaan om
daar de parochianen van de Lambertusparochie en van Budschop te ontmoeten. Het is de
grote wens van de bisschop om vooral de parochianen persoonlijk te ontmoeten. Alle
parochianen van de Lambertusparochie en van Budschop zijn daarom uitgenodigd om
vrijdag 24 mei om 14.00 uur aanwezig te zijn in de kerk van Budschop om de bisschop te
ontmoeten. Laten we met zoveel mogelijk parochianen aanwezig zijn!
Na dit bezoek gaat de bisschop naar Ospel en daarna naar Eind. Om 18.00 uur komt hij weer
terug naar de Lambertusparochie om de Lambertuskerk te bezoeken.
Maak gebruik van deze kans om de bisschop persoonlijk te ontmoeten!!!

Pastoor Schuffelers


Ospel

KERKDIENSTEN 16 – 25 mei 

Donderdag 16 mei,
19.00 ter voorbereiding op het H. Vormsel.

Zaterdag 18 mei, presentatie 1 e communicanten,
19.00 Tinus Janssen, Nel Janssen-Haenraets en dochter Truus,
ghm Anna Op ’t Root,
ghm Antoon Op ’t Root en Maria van de Moosdijk en zoon Frans,

Zondag 19 mei, 5 e zondag van Pasen,
10.00 Sjaak Kessels (verjaardag) en overleden familie Kessels-Geurts,
jrd Giel Schreurs,
ghm Harrie Kuijpers en Anna Gertruda Kuijpers-Moonen.

Donderdag 23 mei,
19.00 voor de zieken.

Vrijdag 24 mei,
19.00 viering H. Vormsel met deken H. Franken.

Zaterdag 25 mei,
19.00 jrd Tinus Verheijen.

ACOLIETEN :
do. 16 mei 19.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 18 mei 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
zo. 19 mei 10.00 : Mathijs en Luc van Hulsen;
do. 23 mei 19.00 : Tom en Stan Dirks;
za. 25 mei 19.00 : Tom en Stan Dirks

GASTKOOR :
Op zondag 26 mei zal het Weerter koor Creatura de hoogmis in onze parochie opluisteren.

Pastoor Koumans, OMI.


Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 19 Mei
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Zondag 26 Mei
10.00 uur Woord en Communiedienst
– Voor Fien Moonen – van Hulsen v.w. verjaardag en Agnes
– En tot bijzondere intenties

Het is weer meimaand, en velen zullen op bedevaart gaan naar een maria oord.
En ook zullen er weer velen onze mooie Kapel weten te vinden om even maria te
aanbidden .

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
– Lieve Maria, help ons bij ons geluk in de toekomst van een nieuw leven.
– Lieve Maria, zorg dat ik mijn belangrijke taak kan vervullen, dat ik de juiste keuzes
mag maken,dank U.
– H. Maria, Ik wil u vragen voor mij te bidden, dat ik kan leven met mijn ziekte, ik ben
het leven nog niet moe, en voor mijn kleinkind, help haar a.u.b., bedankt.

Iets om over na te denken:
Droom alsof je eeuwig zult leven, leef alsof je vandaag zult sterven.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis of Woord en Communiedienst in de
kapel opgeluisterd door het eigen koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.