Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels,: 06 50601803. 

U kunt de intenties kosten per 1 januari 2019 € 27,50.

Opgeven via e-mail:  gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabobank of per envelop door Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com
Koster: Bert Verheggen, telef. 632684.

Zondag 11 april 2021
H. Mis om 11.uur.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Mariet van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Zondag 18 APRIL 2021
H. Mis om 11.uur.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

CORONAREGELS zijn van applicatie

ACTIE KERKBALANS

Een gastvrije kerk, een inspirerende omgeving

In een van de kerken binnen de federatie BENO kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, om aangeraakt te worden door God en om uw geloof met anderen delen. U kunt bijvoorbeeld een kaarsje laten branden in een van de BENO-kerken of -kapellen en in stilte uw persoonlijk gebed uitspreken. In de vier samenwerkende parochies is behoefte aan aandacht aan elkaar, Budschop, Eind, Nederweert of Ospel.

Kerkbalans vraagt ​​u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

U kunt het bedrag overmaken via Rabobank: NL97RABO.0135.5068.24 ten name van de St. Rochusparochie Budschop.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 10 april tot en met 24 april 2021

ZATERDAG 10 april: 19.15 uur H. Mis, jaardienst voor Loeke Wijen tevens voor haar
verjaardag.

LEZERS: zaterdag 10 april Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 10 april Lois Beerens en Neele Stienen.

ZATERDAG 17 april: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 17 april, zaterdag 17 april Marjo
Timmermans.

KINDERWOORDDIENST: kinderen als zaterdag 10 april om 19.15 uur hartelijk welkom
in de sacristie.

ZATERDAG 24 april : 19.15 uur H. Mis, tav de heilige Gerardus

LEZERS: zaterdag 24 april Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 24 april Janne Wijen en Jill Vaes.

Terugblik Pasen 2021
Net als Pasen 2020, was ook Pasen 2021 een heel sober Hoogfeest. Onze kerk was weer prachtig versierd en zowel op zaterdagavond als op 1ste Paasdag, waren er parochianen die graag het paasfeest wilden beginnen
in de kerk. Met zorg en aandacht was er muziek gekozen, om de diensten op te luisteren.

En op paasmorgen werden de parochianen die aanwezig waren zelfs verrast met een mooi bont paasei.
Zo werd Pasen 2012 tóch nog een beetje feestelijk.

Wij wensen jullie allemaal veel gezondheid toe en hopen dat we Pasen
2022 gewoon weer allemaal samen in een druk bezette kerk mogen vieren


PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

P arochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie @ kerknederweert .nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften ed NL80RABO.0135.5072.27 ten naam van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

Kerdiensten van 8 april tot en met 24 april 2021

DONDERDAG 8 april
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 9 april
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 10 april
11.00 uur Uitvaartdienst Maria Roost-Swinkels.
18.00 uur H. Mis –maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst overleden
ouders Rietjes-Meevis, jaardienst Jan Verstappen, Leen Vossen-Janssen vanwege
verjaardag.

ZONDAG 11 april
2e zondag van Pasen
9.30 uur H. Misjaardienst echtgenoten Reemers-Pellemans

MAANDAG 12 april
Geen H.Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 13 april
H. Martinus I, paus en kerkleraar
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 14 april
Geen H. Mis

DONDERDAG 15 april
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 16 april
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 17 april
18.00 uur H. Mis – jaardienst Tinus Frenken en overleden familie, jaardienst ouders
Verstappen-Peeters, jaardienst ouders Vossen-van Hoef.

ZONDAG 18 april
3e zondag van Pasen
9.30 uur H. Mis-

MAANDAG 19 april
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 20 april
9.00 uur H. Mis

WOENSDAG 21 april
H. Anselmus, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis

DONDERDAG 22 april
9.00 uur H. Mis

VRIJDAG 23 april
H. Georgius, martelaar
9.00 uur H. Mis

ZATERDAG 24 april
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Kirkels-Konings, dochter Nelly en zoon Michel,
jaardienst Tinus en Leen Geurts-van Riet.

Overleden
Op 10 april is om 11.00 uur de uitvaart van Mia Roost-Swinkels, zij overleed in de leeftijd van 90 jaar en woonde de laatste jaren in zorgcentrum St. Joseph.

Moge zij rusten in vrede.


Ospel

Kerkdiensten van 10 t/m 17 april 2021

Zaterdag 10 april,

19.00   jrd Tjeu Hermans en Mina Hermans-Jonkers.

Zondag 11 april, 2e zondag van Pasen,

Beloken Pasen en zondag van de goddelijke barmhartigheid,

10.00 jrd Truus Nies-van den Boogaert (verjaardag);

ghm Elly Coumans-Bocken (verjaardag).

Donderdag 8 april,

19.00 voor de zieken.

Zaterdag 17 april,

19.00 Piet Reijnders.

MISDIENAARS :

Za. 10 april 19.00 : koster;

Zo. 11 april 10.00 : Rick van Hulsen;

Za. 17 april 10.00 : Tom Dirks.

OVERLEDEN :

Op 28 maart jl. overleed Mia Vossen-Cuijpers, 74 jaar, Gebbelsweg 12.  Moge zij rusten in vrede.

PAASMIS :

Dankzij een fijne sponsor kon op Paaszondag de plechtige Eucharistieviering toch nog lokaal uitgezonden worden, zodat vele parochianen en anderen de viering en paassfeer in hun huiskamer mee konden volgen.

Graag een woord van dank voor de geste en de medewerkenden.

DE HAND AAN DE PLOEG SLAAN :

Met voortvarendheid aan een werk beginnen. Dat betekenen deze woorden. Aan het werk ! En zo is het ook in het Koninkrijk van God. Daar zit vaart in en het heeft geen zin om maar achterom te blijven kijken of aan het verleden te blijven denken. Het gaat om de toekomst. En bij het ploegen moet je rechte voren blijven trekken. (Jezus zei : niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Lucas 9 : 61, 62).

Pastoor Koumans OMI.


Kapel OLV van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en / of intenties: 0495625288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 11 april
Nu nog geen diensten in onze kapel!

Zondag 18 april
Nu nog geen diensten in onze kapel!
Tot nader bericht zijn er nog geen diensten in onze kapel, ivm de
aangescherpte coronavoorschriften van het RIVM.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
– Maria, bid voor al deze kinderen die zo vroeg werden gehaald, & quot; God gaf het & quot;, & quot; God
nam het & quot ;, & quot; Gods naam is geprezen & quot ;.
– Lieve Maria, bedankt voor alles wat je voor mij, en mijn verdere familie hebt
gedaan!
– Moeder Maria, help haar dat ze in verwachting, bedankt hiervoor.
– Maria, help me! hou hen op het goede pad.

Iets om over te denken:
Als wij ons licht en gemoedelijkheid laten stralen, geven we
onbewust andere mensen de uitdaging en de gelegenheid
hetzelfde te doen.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.

Het mooi om te zien dat de weg naar onze kapel en Maria zo vaak word
gevonden om eenieders persoonlijke intentie neer te leggen !!