Kerkberichten

Budschop

SINT ROCHUSPAROCHIE 

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor het bestellen van H. Missen, het opgeven van intenties en het uitschrijven van doopbewijzen kunt u contact opnemen met Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 

U kunt  de intenties, kosten per 1 januari 2019  € 27,50.

Opgeven via e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag overmaken op de Rabo-bank of per enveloppe bij Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12 te Nederweert, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en de opgave van de misintentie met de gewenste datum. Opgave misintenties twee weken vóór datum. Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken van de H. Communie aan huis, kunt u contact opnemen met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Kerkdiensten 7 juli tot en met 21 juli

Zondag 7 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur 

Koor: Rochuskoor

Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen

Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 14 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur

Koor: Zondagskoor

Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Mis Wanda en Henk Konings – Muszynska wegens 25-jarig huwelijksfeest

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 21 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur

Geen koor

H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Herman Vossen en overleden familie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems


Nederweert-Eind

PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA

Kerkdiensten 7 juli tot en met 14 juli

Zondag 7 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Zondag 14 juli 2019 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
H. Mis Wanda en Henk Konings – Muszynska wegens 25-jarig huwelijksfeest
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen


Nederweert

PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d.  NL80RABO.0135.5072.27 ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

LITURGISCHE KALENDER ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten van 4 juli tot en met 20 juli 2019

DONDERDAG 4 juli
H. Elisabeth van Portugal
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 5 juli
H. Antoinus Maria Zaccaria, priester
18.30 uur Geen ozenkransgebed
19.00 uur Geen H. Mis
20.00 uur Accordeonconcert

ZATERDAG 6 juli
H.Maria Goretti, maagd en martelares
Vooravond van de 14e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector mevr. L.Caris) – jaardienst Wiel
Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, jaardienst Lei Geurts

ZONDAG 7 juli
Veertiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector mevr.H.Dielissen) – maanddienst Gerrit en Mia
Haenen-Teeuwen. Vanwege verjaardag Wiel Mooren.
Na de H.Mis koffie en thee in het parochiecentrum

MAANDAG 8 juli
HH. Maria Adolfina, en gezellinnen, maagden en martelaressen
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 10 juli
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 12 juli
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 13 juli

H. Henricus
Vooravond van de 15e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector mevr. L.Caris) –
Jaardienst ouders Berben-Bukkems tevens vanwege verjaardag en voor zoon Wiel, Lisette
Gubbels-Jacobs vanwege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx

ZONDAG 14 juli
Vijftiende zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector mevr.L.Roost) –

MAANDAG 15 juli
H.Bonaventura, bisschop en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 17 juli
19.00 uur Geen H. Mis

DONDERDAG 18 juli
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.15 uur Biechtgelegenheid
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 19 juli
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 20 juli
H. Appollinaris, bisschop en martelaar
Vooravond van de 16e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (, zang dameskoor Cantantes, lector mevr. H.Dielissen) – Wiel en Mientje
Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag vader, Drees Horijon en Lies Horijon-Geelen.


Ospel

KERKDIENSTEN 13 – 20 juli

Zaterdag 13 juli, H. Henricus,
19.00 (Zangkoor De Peelklanken)
Jan Kessels (verjaardag),
An Lemmen-Cromvoets (verjaardag),
ouders Theu Pellemans en Marie Pellemans-Lenders,
ghm Leonard Theelen en Catharina Caris.

Zondag 14 juli, 15e zondag door het jaar,
10.00 (Samenzang)
Harrie Bijlmakers en overleden familie Bijlmakers-Claessens,
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter.

Donderdag 18 juli
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 20 juli,
19.00 (Samenzang)

ACOLIETEN :
za. 13 juli 19.00 : Mathijs van Lierop;
zo. 14 juli 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 20 juli 19.00 : Tom en Stan Dirks.

Pastoor A. Koumans, OMI


Kapel O.L.V van Lourdes op ‘t Schoor

Voor inlichtingen en/of intenties: 0495 625 288 of 06 11 48 57 69
Kerkbijdrage rek. nr. NL81 RABO 0135509246

Zondag 7 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Zondag 14 juli
10.00 uur Woord en Communiedienst
– tot bijzondere intenties

Zondag 21 juli
10.00 uur H. Mis
– tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
– Lieve moeder Maria, laat het allemaal goed komen en geef mij kracht. Bedankt.
– Maria , ik bid tot u voor ouders en diegene die zorg dragen voor kinderen.
– Lieve Maria, bedankt voor al het goede wat we hebben mogen ontvangen en
bescherm de mensen om ons heen . bedankt.

Iets om over na te denken:
Aangezien hij een interessant gebrek had, respecteerde men hem als
een persoonlijkheid.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis of Woord en Communiedienst in de
kapel opgeluisterd door het eigen koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.
De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag open en iedereen is er van harte
welkom.