Kerkelijke zending voor vier nieuwe lekenambtsdragers

ROERMOND – Tijdens een speciale vesperviering in de kathedraal van Roermond verleent hulpbisschop Everard de Jong zondag 11 november de kerkelijke zending aan vier afgestudeerde studenten van het Theologisch Instituut Rolduc en de catechistenopleiding Kairos. De afgestudeerden krijgen een benoeming in verschillende Limburgse parochies. De plechtigheid begint om 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Het betreft Suzan Crapels (39) uit Roermond die een opleiding tot pastoraalwerker heeft afgerond en wordt uitgezonden naar het parochiecluster Roermond-Noord-Oost, het echtpaar Con (58) en Merche (59) Derks uit Maasbree die de opleiding tot catechist hebben gevolgd en worden benoemd in de parochie van Maasbree en Marja Smits (70) uit Houthem-Sint Gerlach die eveneens de opleiding tot catechist heeft gevolgd en wordt benoemd in het parochiecluster Berg en Terblijt, Houthem-Sint Gerlach en Broekhem. Zij zullen functioneren naast de gewijde ambtsdragers (priesters en diakens) in deze parochies.

Bijna honderd studenten op pastorale opleidingen
Het Theologisch Instituut Rolduc en de catechistenopleiding Kairos zijn met Grootseminarie Rolduc en Grootseminarie Redemptoris Mater de vier pastorale opleidingen van het bisdom Roermond. In totaal zitten in het studiejaar 2018-2019 op deze opleidingen 96 studenten. Van hen volgen 49 studenten de priesteropleidingen, 39 studenten Kairos en 8 studenten het theologisch instituut.
Kairos is de opleiding voor vrijwilligers die pastoraal werk willen doen. Het biedt diverse mogelijkheden in de vorm van kortlopende cursussen rond een bepaalde thematiek, een nadere verdieping in het geloof tijdens wat langer lopende cursussen of een volledige opleiding tot catechist.

Het theologisch instituut is een filosofische, theologische en pastorale opleiding voor hen die als permanent-diaken, pastoraal werk(st)er of geestelijke verzorger willen gaan werken in of vanuit de Kerk, of voor hen die in het middelbaar onderwijs het vak godsdienst/levensbeschouwing (erbij) willen doceren (indien reeds onderwijsbevoegd). Ook staat de opleiding open voor hen die uit interesse cursussen in katholieke theologie willen volgen. De behaalde diploma’s zijn op het niveau van het Hoger Beroepsonderwijs.

Meer weten over Kairos:  www.catechistenopleiding.nl
Meer weten over Theologisch Instituut: www.rolduc.nl
Meer weten over Grootseminarie: www.rolduc.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *