Parochie Sint-Lambertus Nederweert

Pastoor R. Schuffelers: pastorie Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, afhalen van doopbewijzen enz. (tel. 625887): e-mailadres: administratie@kerknederweert.nl

Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80RABO.0135.5072.27 ten naam van Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Nederweert.

Website: www.kerknederweert.nl

Kerkdiensten van 23 juni tot en met 9 juli 2022

DONDERDAG 23 juni
Geboorte van H. Johannes de Doper
9.00 uur – H. Mis
VRIJDAG 24 juni
Heilig Hart van Jezus
9.00 uur H. Mis
ZATERDAG 25 juni
Onbevlekt Hart van Maria
18.00 uur H. Mis
ZONDAG 26 juni
13e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis – jaardienst Jac Creemers en Truus Dirckx.
MAANDAG 27 juni
H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis
DINSDAG 28 juni
H. Ireneüs, bisschop en martelaar
9.00 uur H. Mis
WOENSDAG 29 juni
HH. Petrus en Paulus, apostelen
Geen H. Mis
DONDERDAG 30 juni
HH. Eerste martelaren van de kerk van Rome
9.00 uur – H. Mis
VRIJDAG 1 juli
8.30 uur – Uitstelling van het Allerheiligste
9.00 uur – H. Mis
ZATERDAG 2 juli
18.00 uur H. Mis- Zang: Dameskoor
Misintenties:
Maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, Jeanne Heynen-Kessels vanwege verjaardag en voor overleden
ouders Heynen en Kessels en voor Ineke, Geertje, Margot en Rik.
ZONDAG 3 juli
14e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis
Aansluitend aan de Hoogmis is er weer de koffie-/theebijeenkomst en fris voor de kinderen in het
Parochiecentrum.
MAANDAG 4 juli
H. Elisabeth van Portugal
Geen H. Mis
DINSDAG 5 juli
H. Antonius Maria Zaccaria, priester
9.00 uur H. Mis
WOENSDAG 6 juli
H. Maria Goretti, maagd en martelares
Geen H. Mis
DONDERDAG 7 juli
Heilige maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
9.00 uur – H. Mis
VRIJDAG 8 juli
HH. Maria Adolfina en gezellinnen
9.00 uur H. Mis
19.00 uur H. Mis – H. Vormsel voor leerlingen van groep 8.
ZATERDAG 9 juli
HH. Martelaren van Gorcum
18.00 uur H. Mis- Zang: Dameskoor.
Misintenties:
Zeswekendienst Anneke Verdonschot-Kiggen, jaardienst Lei Geurts, Lisette Gubbels-Jacobs vanwege
verjaardag en voor Nellie Jacobs-Hendrikx, overleden ouders Oscar Cox en Maria Cox-Hendriks en dochter
Corrie.
H. Vormsel
Dit jaar ontvangen 20 kinderen op vrijdag 8 juli om 19.00 uur het sacrament van het H. Vormsel in de parochie
van St. Lambertus te Nederweert. De vormheer is deken Nevelstein van het dekenaat Kerkrade. Alvast proficiat
aan alle vormelingen.
Pastoor Sebastian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.