Sint Rochusparochie Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com
Koster: Bert Verheggen, telef. 632684…

Vieringen in de kerk

15 augustus Maria TenHemelopneming
Na de mis is er koffie of thee in het zaaltje van de kerk.
Tuinonderhoud kerk

Zondag 21 augustus 2022,
H. Mis in de St. Rochuskerk, Budschop, aanvang 11.00 uur
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H Mis verzorgen.
KOOR: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Lector: Maria van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Tuinonderhoud kerk
Zaterdag 28 augustus a.s. zullen de vrijwilligers van het tuinonderhoud, de tuin rondom de
kerk weer piekfijn in orde maken. Aanvang 9.00 uur.
Na afloop is er dan koffie en vlaai voor de werkers.
Mensen die graag in de tuin werken kunnen zich nog als vrijwilliger aanmelden, of kom
gewoon om 9.00 uur naar de kerk om mee te helpen.
Aanmelden kan bij de Beheerder: Piet Wullems, tel 625126.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.