Sint Rochusparochie Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: Rabobank: NL97RABO 0135506824
Voor inlichtingen of intenties telefoon: 06 50601803. E-mail: miagubbels12@gmail.com
Koster: Bert Verheggen, telef. 632684…

Vieringen in de kerk

Zondag 14 augustus 2022,
H. Mis in de St. Rochuskerk, Budschop, aanvang 11.00 uur
Pastoor Sebastian Eriyangalath zal de H Mis verzorgen.
KOOR: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

15 augustus Maria TenHemelopneming
Na de mis is er koffie of thee in het zaaltje van de kerk.
Tuinonderhoud kerk

Zaterdag 30 juli jl hebben de vrijwilligers van het tuinonderhoud, de tuin rondom de kerk
weer piekfijn in orde gemaakt.
Na afloop is er dan koffie en vlaai voor de werkers.
Mensen die graag in de tuin werken kunnen zich nog als vrijwilliger aanmelden.
Het tuinonderhoud is meestal op de laatste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 uur.

Er wordt dan geschoffeld, gesnoeid enz.
Aanmelden kan bij de Beheerder: Piet Wullems, tel 625126.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.